ZARZĄDZENIA 2011

Zarządzenie 1 2011

Zarządzenie 1 2011 w sprawie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie 2 2011

Zarządzenie 2 2011 w sprawie: powołania komisji stypendialnej w ramach Programu Stypendialnego „Solidarni”

Zarządzenie 3 2011

Zarządzenie 3 2011 w sprawie powołania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli pracujących z uczniami klas I-III celem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III.

Zarządzenie 4 2011

Zarządzenie 4 2011 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro

Zarządzenie 5 2011

Zarządzenie 5 2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Szkoły

Zarządzenie 6 2011

Zarządzenie 6 2011 w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie

Zarządzenie 7 2011

W sprawie wprowadzenia zasad Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w sposób tradycyjny oraz przy użyciu systemu informatycznego (dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie

Zarządzenie 8 2011

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Zarządzenie 9 2011

Zarządzenie nr 9 2011 w sprawie: przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników

Zarządzenie nr 10 2011

Zarządzenie nr 10 2011 w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bhp.

Zarządzenie nr 11/2011

Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
JAKIE ARTYKUŁY CHCIAŁBYŚ CZYTAĆ W \"SZKOLNEJ PLOTCE\"??

SZKOLNE NOWINKI
KĄCIK KULINARNY
ABC ZDROWIA
DOWCIPY I ŻARTY
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA